แจกฟรีฟอนต์หนังสือราชการ Font Th Sarabun ทั้งหมด

พิมพ์

2564 44225822

แจกฟรีฟอนต์สำหรับหนังสือราชการของไทย มีรวมครบทุกฟอนต์สำหรับ Th-Sarabun “ฟอนต์มาตรฐาน” “TH Sarabun PSK” หรือ “Thai Sarabun New” หรือฟอนต์ที่แปลงเลขเป็นเลขไทยอัตโนมัติอย่าง Thai Sarabun IT9  ที่ใช้งานอย่างเป็นทางการในราชการไทย เพราะแต่ละคนก็ชอบ Font ที่ไม่เหมือนกันทำให้มีความหลากหลาย ดังนั้นโครงการ”ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย” โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) ได้จัดโครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ และได้มีการพลัดดันให้ TH Sarabun PSK เป็น ฟอนต์ราชการ 

หากต้องการดาวน์โหลดฟอนต์ดังกล่าว คลิกที่นี่ ไม่มีไวรัส

sharedpic/fontsarabunall.rar