วิธีเข้า Advance system settings ของ windows 11 ย้ายไปอยู่ตรงไหน เข้าอย่างไร

พิมพ์

วิธีเข้า Advance system settings ของ windows 11 ย้ายไปอยู่ตรงไหน เข้าอย่างไร